acecounter


  • 부가정보
  • 고객지원
  • 공지사항
글씨크기글씨키우기글씨줄이기

공지사항

공지사항 뷰 게시판
제목

말레이시아 무역통계, 2013년 자료 서비스 안내

관리자 2014-03-26 2388


<말레이시아 무역통계, 2013년 자료 서비스 안내>   

2013년  수출입실적 (단위: US$, %)

구 분         2013년                            2012년
----- --------------------- ----------------------
수 출    229,323,193   (0.9)          227,302,727   (0.1)
수 입    206,819,955   (5.3)          196,418,972   (4.7)
수 지     22,503,238                     30,883,755    
--------------------------------------------------
( ) 는 전년동기비 증가율
 
문의처: 트레이드콜센터(1566-5114)

이전 목록 다음