acecounter


  • 부가정보
  • 고객지원
  • 공지사항
글씨크기글씨키우기글씨줄이기

공지사항

공지사항 뷰 게시판
제목

필리핀 무역통계, 2013년 4월 자료 서비스 안내

관리자 2013-07-15 2050


<필리핀 무역통계, 2013년 4월 자료 서비스 안내>

       2013년 4월중 수출입실적 (단위: US$, %)

구 분      2013.4월                   2012.4월
----- ------------------- ------------------------
수 출    4,121,852   (-11.1)        4,635,172  (7.6)
수 입    5,399,694    (6.6)         5,064,374   (-12.7)
수 지    -1,277,842                   -429,203 
--------------------------------------------------
( ) 는 전년동기비 증가율
 
문의처: 트레이드콜센터(1566-5114)

이전 목록 다음